Main illustration

Izleti

Automatiziranim sustavom jednostavno upravljajte cijelim nizom usluga vezanim uz jednodnevne izlete i cijene po osobi s fiksnim sadržajem, itinererom i datumima polazaka.

Nabavni cjenici

Definirajte nabavne cijene za sve usluge uključene u program izleta – vodiči, ulaznice, obroci, transferi itd. Nabavni cjenici osnova su za kalkulaciju prodajnih cjenika te obračun troškova.

Definiranje izleta

Sustav kroz jednostavne korake daje opciju kreiranja novog izleta i njegovog sadržaja – datumi polazaka, kapaciteti prijevoznog sredstva, mjesto i vrijeme ukrcaja i iskrcaja putnika, jezici vodiča te opisi i slike za web prezentaciju i prodaju izleta. Također je moguće i kopiranje sadržaja jednog izleta u drugi.

Prodajni cjenici – kalkulacija

Automatizirani sustav pruža praktičan sistem kalkulacije prodajnih cjenika – iz nabavnih cjenika izleta brzo i lako formirajte prodajne cjenike.
Kalkulacija cijena formira se prema parametrima koje sami odredite – tečajevi, marže i provizije prodajnim mjestima. Dostupan je i pregled koji pruža uvid u razliku u cijeni između kalkulativne cijene i ulaznih troškova, odnosno zaradu ili gubitak po svakom broju putnika.

Evidentiranje prodajne mreže

Definiranje prodajnih mjesta, odnosno privatnih osoba ili poduzeća kojima su ponuđeni vaši izleti za prodaju. Za svako prodajno mjesto može se definirati provizija koja vrijedi za sve izlete ili za pojedinačan izlet, a prodajno mjesto može biti vlastito ili to može biti vanjski suradnik.

Rezervacija

Evidencija rezervacija smještaja u sustavu može se voditi na nekoliko načina:

  • unosom od strane vašeg djelatnika
  • direktno sa našeg web sustava
  • preko API sustava

Prilikom formiranja rezervacije sustav automatski generira prodajne iznose prema prethodno definiranim prodajnim cjenicima te provjerava i ažurira raspoloživost kapaciteta. Tim putem dostupan je uvid u sve aktualne rezervacije i može se pratiti njihove statuse u svakom trenutku, a paralelno se može pratiti i upravljati stanje kapaciteta.
Također se automatski pripremaju podaci za potrebnu realizaciju usluga iz rezervacije -pripremaju se voucheri, putnici se dodaju na transfer liste i manifeste te se evidentiraju u sustavu za pripremu i realizaciju prijevoza kupaca (dispechering).
Ovaj sustav omogućava svakodnevni uvid u broj gostiju na izletu te kombiniranje i formiranje naloga za transfer putnika po kriteriju jezika vodiča ili mjestima ukrcaja. U trenutku kreiranja naloga automatski se stvara popis mjesta i vremena ukrcaja i iskrcaja putnika te popis izletničkih karata sa podacima o putnicima.
Ovako formirani nalozi praktični su dokumenti prema kojemu prijevoznici mogu pratiti kada i gdje moraju pokupiti putnike, a korisni su i za vodiče u svrhu kontrole dolazaka putnika na ukrcajna mjesta.

 

 

Dokumentacija za kupca

Provjera svih izlaznih dokumentacija za kupca dostupna na jednom mjestu. Iz evidentiranih rezervacija može se u svakom trenutku pokrenuti automatsko kreiranje sljedećih dokumenata:

  • ponuda
  • ugovor
  • predračun
  • potvrda/ račun za primljeni predujam
  • račun

Prije formiranja bilo kojeg od spomenutih dokumenata može se izabrati jezik na kojem će se ispisati sadržaj dokumenta.

Realizacija usluga iz rezervacije

Sveobuhvatan sustav za kreiranje svih dokumentacija potrebnih za realizaciju proizvoda.
Uoči dolaska gosta na odredište, iz sustava se automatski formiraju svi operativni dokumenti potrebni gostu kako bi mogao koristiti rezervirane usluge bez komplikacija i zastoja – voucheri, liste putnika, manifesti, evidentiranje zahtjeva za transfer putnika koji se prosljeđuju u sustav za realizaciju prijevoza putnika.
Ovaj sustav za realizaciju prijevoza putnika (dispechering) omogućava svakodnevni uvid u ukupan broj putnika pred polazak na izlet te analitički broj putnika po svakom mjestu kupljenja i prema jeziku vodiča. Uz pomoć ovog sustava lako se može formirati nalog za prijevoz putnika koji se tada prosljeđuje prijevoznicima i vodičima.

Obračun prodajnog mjesta

Osim jednostavnog prikaza svih izletničkih karata prodajnog mjesta koje su spremne za obračun i naplatu, sustav omogućuje i uvid u karte koje još nisu naplaćene.
Odabirom prodajnog mjesta automatski se formira obračun svih njegovih karata te takav dokument služi kao evidencija prodanih karata i osnova je za formiranje računa prema vanjskim prodajnim mjestima. Iznosi u obračunu formiraju se prema proviziji koja je definirana za prodajno mjesto.

Financije i računovodstvo

Osiguran je stalni pristup evidenciji svih financijskih dokumenata, predujmova i računa – isti se pripremaju prema unaprijed definiranim shemama za prijenos u bilo koji financijsko računovodstveni sustav kojim se koristite.

Izvještaji i statistike

Automatizirani sustav daje mogućnost trenutnog uvida u evidencije podataka o fizičkim i financijskim pokazateljima poslovanja.
Prikazi uključuju broj putnika po izletu, datumima ili periodima, preglede rezervacija i njihovih iznosa, ukupne iznose plaćenih predujmova i računa po partneru, destinaciji, izletu, tipu usluge i još mnogo drugih podataka.

Sintesys logo

Znatiželjni?
Javite nam se!