POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Poslovni uspjeh društva ABC Informatic d.o.o., počiva na postizanju visokog stupnja informacijske sigurnosti naših proizvoda i usluga te zaštite osobnih podataka koji su nam prepušteni na obradu, kao i na ispunjenju očekivanja i potreba naših kupaca i korisnika proizvoda vezanih i usluga kroz:

 • Pravovremenu realizaciju preuzetih ugovornih obaveza
 • Kontinuirani razvoj i poboljšanja postojećih IT rješenja, osiguravajući primjenu najnovijih alata trendova u informatičkoj industriji
 • Smanjenje rizik od oštećenja ili gubitaka informacija uslijed internih, vanjskih, slučajnih ili namjernih prijetnji te sprječavanje sigurnosnih incidenata kroz umanjenje njihovog potencijalnog utjecaja kontinuiranom primjenom metodologije procjene rizika te
  upravljanje istim.

Zaštita osobnih podataka te usklađenost s Uredbom (EU) 2016/679  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) i važećim zakonskim propisima, ključna je sastavnica u stjecanju i održavanju povjerenja zaposlenika, kupaca/korisnika, i svih drugih zainteresiranih strana.

Kada obrađujemo osobne podatke, oni uvijek moraju biti: zakonito, pošteno i transparentno obrađivani, u skladu s pravima ispitanika i zaštićeni odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama poduzetim protiv neovlaštene ili nezakonite obrade.

Informacijsku sigurnost nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava koji je uspostavljen i održavan prema zahtjevima normi ISO ISO 27001:2013.

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve, tako da omogući ostvarenje politike i ciljeva informacijske sigurnosti. Strateške smjernice pri određivanju tih ciljeva su sljedeće:

 • Prepoznavati sadašnje i buduće potrebe i očekivanja zainteresiranih strana
 • Primjenjivati najbolje dostupne tehnologije i procese, koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti proizvoda, usluga i informacija.
 • Osiguranje konstantne izobrazbe u cilju razvijanja stručnosti, znanja i usavršavanja, stvaranja poticajnog okruženja i osiguranje potrebnih resursa
 • Usvajati nove IT alate i tehnologije u realizaciji proizvoda i biti lider u Hrvatskoj u praćenju svjetskih trendova u informatičkoj tehnologiji te sigurnosti
 • Uspostaviti dugoročne odnose s poslovnim partnerima i zainteresiranim stranama te ih uključiti u ostvarenja ovdje postavljenih ciljeva i politike.
 • Osigurati poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka korisnika naših proizvoda i usluga, kao i naših zaposlenika i ostalih dionika.

Odobrio:
CEO: Amir Brković
Dubrovnik, 18.2.2019.g.